Mesafeli Satış Sözleşmesi

1- TARAFLAR

 

1.1. DOĞUŞ KALIP

 

Ünvan 

: DOĞUŞ KALIP METAL ve FORM SAN. DIŞ TİC. A.Ş.  (kısaca Doğuş Kalıp olarak anılacaktır)

Adresi 

: Mahmutbey Mahallesi Karaoğlanoğlu Caddesi No:15/17 Bağcılar/İSTANBUL

Telefon 

 : 0 212 480 08 28

Faks 

: 0 212 480 08 33

 

1.2. MÜŞTERİ

 

Adı Soyadı / Ünvanı

: ....................................... (kısaca "Müşteri" olarak anılacaktır)

Adresi 

: ........................................

Telefon 

: .........................................

Fax 

: .........................................

2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

DOĞUŞ KALIP'ın internet sitesinde (www.doguskalip.com.tr); "Müşteri" tarafından elektronik ortamda sipariş verildiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen sözleşme konusu ürünün/ürünlerin satın alınması/satışı ve yurt içinde teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 Tarihinde 29188 Sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri ve diğer tüm yasal düzenlemeler ve uygulamalar gereğince tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin saptanması iş bu sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır.

3- SATIŞI YAPILAN ÜRÜNE AİT BİLGİLER

Ürünün/ürünlerin veya hizmetin türü, cinsi, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli ve ödeme şekli, teslimat bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir. Şöyle ki;Ürün/ler Açıklaması

Adet

Peşin Fiyatı

Vadeli Fiyatı

Ara Toplam
(KDV Dahil)

 

1

[?] TL

[?] TL

[?] TL

Kargo

1

[?] TL

[?] TL

[?] TL

Taksit Farkı

1

[?] TL

[?] TL

[?] TL

Toplam

[?] TL

 

Ödeme Şekli ve Planı :                                                                                                                                           
Teslim Edilecek Kişi :
Telefon Numarası                     :
Teslim Edilecek Adres :
Fatura Edilecek Kişi / Kurum  :
Fatura Adresi :
Vergi Dairesi                               :
Vergi Numarası                          :

 

Ürün/ürünlerin teslimi kargo şirketi aracılığı ile Müşterinin yukarıda belirtilen adresine yapılacak olup kargo ücreti Müşteri tarafından ödenecektir.


4- ÖDEME ŞEKLİ :

Ödeme, banka hesabına havale ve kredi kartı ile yapılabilmektedir. Müşteri, DOĞUŞ KALIP’ın internet sitesinde ürünün/ürünlerin temel özellikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimata ilişkin ve diğer ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve bu konularda elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4-1  Kredi Kartı ile ödemede taksitli işlem  

Yukarıdaki bölümde bankanıza iletilecek sipariş  toplamının kaç taksitle ödeneceği bilgisi bulunmaktadır.

MÜŞTERİ; vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve MÜŞTERİ arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taksitlendirme işlemlerinde, MÜŞTERİ ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile MÜŞTERİ arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. MÜŞTERİ, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

4-2  Kredi Kartına İade Prosedürü

MÜŞTERİ’ nin cayma hakkını kullandığı durumlarda alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtildiği gibidir.

MÜŞTERİ, ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka MÜŞTERİ’ ye, geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Diğer bir ifadeyle, banka poslarından yapılan taksitli harcamaların Müşteri’nin kredi kartına iadesi durumunda, talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. MÜŞTERİNİN satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 iade yansıyacak ve Müşteri, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

Kredi Kartı ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda DOĞUŞ KALIP, Müşteri’ ye nakit para ile ödeme yapamaz.

Kapıdan ödeme ile havale/EFT ödeme seçeneklerinde iade Müşteri’ den banka hesap bilgileri istenerek, Müşteri’ nin belirttiği hesaba ( hesabın faturada ismi yazılı kişinin adına olması şarttır)  havale ve /EFT şeklinde yapılacaktır.


4-3  TEMERRÜT DURUMU VE HUKUKİ SONUÇLARI

MÜŞTERİ, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Müşteri’ den talep edebilir ve her koşulda Müşteri’ nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Müşteri, borcun gecikmeli ifasından dolayı DOĞUŞ KALIP’ın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

5-TESLİMAT

5-1 Ürün/ürünler; DOĞUŞ KALIP tarafından kargo aracılığı ile yukarıda belirtilen teslimat adresine sipariş onayını takiben ödemenin yapılmasından sonra maksimum 10 iş günü içinde yapılacaktır. Resmi tatiller, dini/milli bayram günleri ve senenin son 4 günü bu süreden sayılmaz.

5-2  Teslimat sırasında Müşteri ürünü muayene ettikten sonra teslim tutanağını imzalayacaktır. Müşteri, bu teslim tutanağını imzalamakla, ürünü tam, eksiksiz ve hasarsız olarak teslim aldığını beyan etmiş olacaktır. 

5-3 Teslim anında Müşteri' nin adresinde bulunmaması durumunda dahi Doğuş Kalıp teslimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Müşteri'nin ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun DOĞUŞ KALIP’ a iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de Müşteri' ye aittir. Fiyat dâhil iş bu vaatlerin geçerliliği sipariş tarihinden itibaren 30 gündür. 

5-4  Teslimata ait her türlü kargo, ambar ve nakliye masrafı Müşteri’ ye aittir. Kargo, ambar ve nakliye firmasının ürünü Müşteriye teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle ve DOĞUŞ KALIP’ tan kaynaklanmayan başkaca nedenlerle siparişi verilen ürünün Müşteriye teslim edilememesinden dolayı DOĞUŞ KALIP her ne nam ve ad adı altında olursa olsun sorumlu tutulamaz. 

5-5  Ürünün/ürünlerin teslim edilmesinden sonra Müşteri' ye ait kredi kartının Müşteri' nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün/ürünler bedelini DOĞUŞ KALIP’ a ödememesi durumunda, Müşteri kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde DOĞUŞ KALIP’ a iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye giderleri Müşteri’ ye aittir. Aksi takdirde DOĞUŞ KALIP, Müşteri’ nin ürün miktarını faizi ile birlikte kendisinden tazmin etmek maksadı ile her türlü yasal yola başvuracağını bildirmektedir.

6- CAYMA HAKKI

6-1 Doğuş Kalıp, 3. maddede bilgileri yer alan ürünün, yine aynı maddede yer alan teslim yapılacak adresteki kişiye (kuruluşa) tesliminden itibaren, Müşteri'nin ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde; ürünü tahrip etmeden/bozmadan, ambalajın içinden çıkan döküman ve aksesuarlarla birlikte kendisine teslim edildiği andaki durumu ile aynen reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin tarafına ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt eder. 

6-2 Müşterinin özel istek ve taleplerine göre üretilen veya ürünün üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak müşteriye özel hale getirilen, niteliği itibarıyla DOĞUŞ KALIP standart ürün kapsamından çıkan ürünler, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.

6-3 Müşteri cayma hakkını kullanmak isterse, süresi içinde DOĞUŞ KALIP 0212 4800828 numaralı telefonunu aramak suretiyle DOĞUŞ KALIP’ a faks, e-mail, sms gönderme yoluyla cayma beyanında bulunmalıdır. Süresi içinde yapılan cayma beyanından sonra Müşteri, satın aldığı ürünü DOĞUŞ KALIP’ ın İade Bölümü’ ne teslim etmelidir. İade Bölümü, ürünün fiziksel ve fonksiyonel durumunu kontrol ederek, iade alınması uygun bulunan ürünler için iade tutanağı ile teslim alacaktır. Müşteriye verilecek iade faturası/gider pusulası mukabilinde Müşteri'nin fatura aslını ürün ile birlikte iadesi zorunludur. Cayma hakkının kullanılması halinde, 10 gün içinde ürün bedeli Müşteriye iade edilir.

6-4 Müşteri, iade edilecek Ürün/ürünleri kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder. Müşteri’ nin kusurundan kaynaklanan bir nedenle ürünün/ürünlerin değerinde bir azalma olur veya iade imkânsızlaşırsa Müşteri kusuru oranında DOĞUŞ KALIP’ın zararlarını tazmin edecektir.

6-5 Sözleşmeden cayma hakkının kullanılması nedeniyle Müşteri tarafından varsa düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde bu kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.


7-İADE İŞLEMLERİ

7-1 Kargo aracılığı ile ulaşan ürün, DOĞUŞ KALIP’ ın İade Bölümü tarafından incelenir. Belirtilen şartlara uygunluğu kontrol edilir. Uygun ise iade işlemi başlatılır. 

7-2 İade onayı verildiği an itibarı ile DOĞUŞ KALIP’ ın sistemlerinde kayıtlı olan Müşteri’ ye ait e-posta adresine iade onayı bildirimi gönderilir. 

7-3 İade onayı tarihinden başlamak üzere 10 gün içerisinde, ürün için yapılan ödemenin Müşteri’ ye iadesi yapılır.

8- GENEL HÜKÜMLER

8.1. Müşteri, DOĞUŞ KALIP' ın (www.doguskalip.com.tr)  internet sitesinde satışı yapılan ürüne/ürünlere ait 3. maddede belirtilen temel özellikleri, türü, cinsi, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, tüm vergiler dâhil satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda bu hususlara ilişkin gerekli teyidi verdiğini beyan ve kabul eder.

8.2. Müşteri, iş bu sözleşme konusu ürüne ilişkin teslimatın süresinde ve doğru bir şekilde yapılması için ödeme işlemlerini internet sitesinde verilen bilgilere göre gerçekleştirmesi ve teslimata ilişkin adres ve kişi bilgilerini doğru ve eksiksiz doldurması gerektiğini beyan ve kabul etmiştir.

8.3. Müşteri’nin satın aldığı sözleşme konusu ürün/ürünler, ürün bedelinin eksiksiz ödenmiş olması kaydıyla, müşterinin teslimatın yapılmasını istediği adrese sipariş onayından itibaren 10 iş günü içinde ve en geç 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak kaydıyla, teslim adresindeki kişiye teslim edilir. Bu süre Müşteri’ ye daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilirse DOĞUŞ KALIP, ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulur.

8.4. Cuma günleri saat 15.00’ten sonra verilen siparişler, ödeme bilgisinin onayına müteakiben Pazartesi günü verilmiş kabul edilir. Resmi tatil ve bayram günlerine rastlayan siparişler ödeme bilgisinin teyit edilmesi durumunda takip eden ilk iş günü alınmış kabul edilir.

8.5. Müşteri, teslim edilecek adres ve kişi olarak kendisinden başka bir kişi veya kuruluşu göstermiş ise bu kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden DOĞUŞ KALIP sorumlu tutulamaz.

8.6. DOĞUŞ KALIP sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

8.7. DOĞUŞ KALIP, hava muhalefeti, genel grev, ulaşımın kesilmesi gibi mücbir sebeplerle ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sözleşme konusu ürünün tesliminin imkânsızlaşması sonucu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu Müşteri’ ye bildirmek zorundadır. Bu takdirde DOĞUŞ KALIP'ın sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Müşteri dilerse mücbir sebebin ortadan kalkmasını bekleyebileceği gibi eşit kalite ve fiyatta başka bir ürünü talep edebilir veya ödemiş olduğu bedelin iadesini isteyebilir. DOĞUŞ KALIP, bedel iadesi talep edildiği takdirde bedeli 10 gün içinde müşteriye iade etmekle yükümlüdür.

8.8. Müşteri, DOĞUŞ KALIP' ın her türlü kayıt, belge, bilgisayar ve ses kayıtlarının bağlayıcı olacağını, aksinin ancak yazılı belge ile ispatlanabileceğini kabul eder.

8.9. Bu sözleşmede hüküm olmadığı durumlar için 6502 Sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 Tarihinde 29188 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri ve diğer tüm yasal düzenlemeler ve uygulamalar uygulanacaktır.

8.10. İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkili olacaktır.


9- YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme taraflar arasında ……….......... tarihinde akdedilmiştir. "Müşteri" gerek sipariş verilmeden önce internet sitesinde gerekse de sipariş verildikten sonra iş bu sözleşmeyi okuduğunu, içerdiği tüm bilgi ve koşulları kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.